Hästaktiviter

Välkommen att uppleva häst och ridglädje på våra trevliga basjkirhästar

 

Att rida här

Riderbjudanden

Utrustning och regler

Olycksfallsförsäkring

Allergi

Bokning/Betalning

Att rida här

Vår hästverksamhet grundar sig på hästmannaskap där det är hästarnas tidsuppfattning som råder och där samarbetet mellan häst och ryttare präglas av ömsesidig, respekt, förståelse, ödmjukhet och känsla.

Här på Stridsby Gård rider vi med balans, energi och närvaro. Vi jobbar utifrån tron på att grunden till all ridning är god kommunikation med hästen samt kunskap om hästens anatomi och mekanik. Eftersom varje ryttare och häst har sina starka och svaga sidor så är varje ekipage unikt och detta måste vi förhålla oss till. En ridlektion på Stridsby Gård är följaktigen individanpassad och situationsbunden, men målet är alltid detsamma - att både ryttare och häst avslutar lektionen med en känsla av harmoni. Ridning ska vara både ryttare och häst till glädje. 

Vi arbetar utifrån den franskklassiska traditionen som siktar mot en lätt och samlad häst i balans. Vi arbetar hästarna både från mark och från rygg.

 

Välkommen till häst & ridglädje!